top of page

Doelstelling Stichting Salomo


Het doel van de stichting bestaat uit het bevorderen van naastenliefde en
evangelieverkondiging.
Deze doelstelling wordt onder meer verwezenlijkt door:
- het verwerven van fondsen;
- het financieel ondersteunen van charitatieve instellingen, organisaties, projecten
activiteiten en/of natuurlijke personen, het verlenen van subsidies, en het
verstrekken van fondsen aan instellingen en instanties welke werkzaam zijn op de
bovengenoemde gebieden.

bottom of page